Розвиток міжнародного співробітництва Луганського національного університету імені Тараса Шевченка – один із пріоритетних напрямів роботи адміністрації закладу. Цей напрямок спрямований на поширення процесу інтеграції університету до світового освітнього простору, розвитку співробітництва з профільними навчальними закладами та науковими установами країн близького та далекого зарубіжжя, участь у програмах академічних обмінів та налагодження культурних зв’язків.

Для розвитку міжнародного співробітництва в університеті функціонує розвинена міжнародна служба, складовою частиною якої  є Центр з міжнародної та навчально-виховної роботи , який очолює кандидат філологічних наук, доцент Ірина Вікторівна Мигович.

Основне призначення центру  – у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників та адміністрації шляхом координації міжнародних освітніх контактів з відповідними інституціями за кордоном.

Центр  є самостійним структурним підрозділом, який підпорядковується безпосередньо ректору університету.

Головними напрямами роботи центру  є: пошук та розширення можливих міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи ЛНУ імені Тараса Шевченка; створення та підтримка програм наукового стажування професорсько-викладацького складу університету за кордоном, баз даних викладачів та науково-педагогічних працівників університету, що виїздять у відрядження за кордон, міжнародних благодійних організацій і фондів тощо.

Центр  з міжнародної ті навчально-виховної роботи виконує такі функції:

Розробляє та безпосередньо укладає адміністративні документи ЛНУ в сфері міжнародного співробітництва: міжнародні договори, угоди про науково-дослідницькі проекти та програми тощо.

Підтримує бази даних про міжнародні угоди, укладені університетом та його структурними підрозділами.

Здійснює прийом офіційних іноземних делегацій та окремих фахівців.

Встановлює та підтримує зв’язки з дипломатичними представництвами інших держав в Україні та України в інших державах, з міжнародними організаціями та фондами.

Реалізує участь Університету в міжнародних рейтингах, програмах оцінювання та міжнародних акредитаційних програмах.

Сприяє співпраці університету з Європейською асоціацією університетів та Міжнародною асоціацією університетів.