post

Навчальні студії в рамках проекту MOPED

НАВЧАЛЬНІ СТУДІЇ В РАМКАХ ПРОЕКТУ MOPED ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС + КА2

У рамках проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, протягом тижня відбулося навчання викладачів українських університетів-учасників проекту в Краківській гірничо-металургійній академії на факультеті менеджменту (м. Краків, Польща).

Від ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» участь у тренінгах взяли: Г. А. Могильний – директор НН Інституту фізики, математики та інформаційних технологій, В.В. Матієвський – заступник директора з соціально-гуманітарної роботи НН Інституту фізики, математики та інформаційних технологій, Т.Ф. Бережна – викладач кафедри фінансів, обліку і банківської справи, головний бухгалтер Університету, І. В. Мигович – доцент кафедри романо-германської філології, завідувач відділу міжнародних зв’язків Університету.

Учасники тренінгу під час навчання ознайомилися із:

  • системою освіти Польщі та організацією навчального процесу в Краківській гірничо-металургійній академії; імплементацією інновацій; методами Critical Thinking та Active Learning; принципами організації навчального процесу в початковій школі AGH Academia Junior;
  • технологіями формування та розвитку активного мислення студентів;
  • досвідом впровадження навчання онлайн, сервісами електронного середовища, які є доступними для студентів в Краківській гірничо-металургійній академії; організацією навчання, побудованого на дослідженнях із використанням платформи MOODLE;
  • методологією навчання з використанням ігрових технологій.

Академічна група нашого університету в рамках програми тренінгів представила власний проект навчання з використанням платформи MOODLE, а також створені українською мовою дослідницькі середовища для онлайн-навчання.

Підсумком плідної роботи усіх учасників проекту стало вручення сертифікатів про проходження навчальних студій. Отриманий досвід викладачі нашого університету зможуть використати у підготовці вчителів до роботи в Новій українській школі.

30623924_766238640232312_1084193987692068864_o 30624509_765768953612614_1065958733374291968_o 30652238_766666706856172_7282612547860037632_o 30657351_767178553471654_1617687071122522112_o 30724046_767178660138310_4080885557368979456_o