post

Курс польської мови для іноземців 

Мета курсу: підготувати учасників
до використання польської мови
в мовленні та письмі
на базовому рівні.

Під час курсу будуть розвиватися оволодіння найважливішими частинами системи польської мови, а також здійснюватися аудіювання, читання, письмо та говоріння.
Курси польської мови для іноземців організовуються відповідно до потреб групи або окремої особи. Ми робимо акцент на швидкому та ефективному спілкуванні мовою Польська як у повсякденних ситуаціях, так і на роботі. Ми гарантуємо навчання в малих групах, що забезпечує ефективність курсу. Заняття проводять досвідчені та сертифіковані викладачі.
Знайдіть дату наступного курсу та зареєструйтесь ОНЛАЙН:
pol.
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców METODĄ BEZPOŚREDNIĄ w Naszym Zakładzie!
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do posługiwania się językiem polskim na poziomie podstawowym w mowie i w piśmie. Podczas kursu będą kształtowane takie umiejętności, jak opanowanie najważniejszych części systemu językowego polszczyzny, a także rozwijanie sprawności językowych – rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, pisania oraz mówienia.
Kursy języka polskiego dla obcokrajowców są organizowane wg potrzeb grupy lub osoby indywidualnej. Kładziemy nacisk na szybką i efektywną komunikację w języku
polskim zarówno w sytuacjach codziennych, jak i w pracy zawodowej.
Gwarantujemy naukę w małych grupach, co pozwala na skuteczność kursu. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i certyfikowanych lektorów.