post

Тренінгова зустріч представників університетів – учасників проекту програми ЄС Еразмус + КА2 «MoPED»

Тренінгова зустріч представників університетів – учасників проекту програми ЄС Еразмус + КА2 «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання – MoPED»

19 – 23 березня 2018 року в Університеті Деусто (Більбао, Іспанія) відбулася тренінгова зустріч учасників проекту ЄС Erasmus+ KA2№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments (MoPED)».

Університет Деусто – один із європейських учасників проекту; його завдання полягає у поширенні досвіду планування ефективних програм навчання та застосування сучасних інноваційних технологій викладання, забезпеченні методичного супроводу у процесі розробки Концепції інноваційного класу та її реалізації, консультуванні українських закладів вищої освіти, здійсненні контролю та моніторингу якості освіти.

Делегатами від ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» були директор НН Інституту фізики, математики та інформаційних технологій Г. А. Могильний, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем М. А. Семенов, завідувач відділу навчальних лабораторій та комп’ютерних класів Є. В. Кондратенко, головний бухгалтер Т. Ф. Бережна.

У процесі зустрічі було деталізовано напрями реалізації проекту Erasmus+ КА2«MoPED» в Україні, закцентовано увагу на необхідності оновлення навчальних планів і створенні інноваційних кімнат, в яких пройдуть апробацію нові технології та засоби навчання. Кожен день був насичений цікавою та змістовною інформацією, атмосферою співробітництва та позитивними емоціями. Підсумком плідної роботи усіх учасників стало вручення сертифікатів. Створене у межах проекту інноваційне середовище стане каталізатором змін у сфері освіти на місцевому, регіональному та національному рівнях.

 

28827328_756987731157403_7717600810090331278_o 29064652_756987871157389_912859935778834979_o 29351759_757594727763370_6745916530923071954_o 29472672_756444321211744_4122353857453883392_o

 

 

post

Презентація проекту MoPED на виставці

Презентація проекту програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання – MoPED» на  IХ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти — 2018»
Під час презентації досягнень університету було закцентовано увагу на сучасних освітніх тенденціях і реалізації міжнародних програм. Так, було презентовано проект Європейського Союзу Erasmus+ KA2 №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments (MoPED)», партнером-учасником якого є ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».
Присутніх було ознайомлено із метою та завданнями проекту «MoPED», його очікуваними результатами. Було повідомлено, що передбачається створення умов для модернізації навчальних планів; підвищення якості компетентності випускників закладів вищої освіти відповідно до європейських стандартів; організація співпраці між університетами та школами.
У процесі реалізації проекту планується розробка нових навчальних дисциплін із застосуванням технології STEAM-освіти й оновлення змісту тих предметів, що вже викладаються; створення інноваційних класів; написання посібників; проведення конференцій, семінарів, тренінгів тощо.

 

на виставці

post

Презентація проекту MoPED в Чехії

Презентація проекту ЄС Еразмус+ КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання – MoPED» в університеті імені Масарика (м. Брно, Чеська Республіка)

25 лютого – 3 березня 2018 року на базі педагогічного факультету університету імені Масарика (м. Брно, Чеська Республіка) було проведено серію семінарів «Система внутрішнього оцінювання якості освітньої діяльності» у рамках українсько-чеського проекту «Прогресивне управління університетом», який проходить за підтримки Чеської Агенції Розвитку, Асоціації з міжнародних справ (АМО).

Представниками університету було презентовано проект програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання – MoPED», метою якого є оновлення і вдосконалення навчальних планів педагогічних університетів України з урахуванням європейського досвіду та практики, впроваджувати в освітній процес інноваційні технології викладання, ІКТ.

Учасників ознайомили з ключовою ідеєю та завданнями проекту, зокрема із розробкою нових навчальних дисциплін із застосуванням однієї із ефективних технологій навчання в США та країнах ЄС – технологією STEAM-освіти, суть якої полягає в інтеграції змісту навчання з природничих наук, технологій, інженерії, мистецтва та математики, що, в свою чергу, сприятиме реалізації державної політики в освітній сфері з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту».

в чехії

post

Проект Progressive University Management

Проект Progressive University Management триває

Участь в освітній поїздці на тему оцінювання якості до м. Брно, Чеської Республіки прийняла участь завідувач кафедри романо-германської філології проф. Шехавцова С.О. Освітня поїздка здійснювалася за підтримки Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та American Councils for International Education у межах проекту «Прогресивне управління університетом», який реалізовує Університет Т. Г. Масарика та Чеською агенцією розвитку.

Головна мета проекту «Прогресивне управління університетом» – сприяти подальшому розвитку вищої освіти в Україні за допомогою навчання представників університету, які задіяні у сферах, що є важливими для ефективного управління університетом та інтернаціоналізації.

В межах освітньої поїздки було обговорено наступні аспекти: управління та оцінювання академічної якості; підтримка процесів акредитації в області навчання, концептуальна та методична підтримка кампанія створення, розвитку та оцінювання навчальних програм; нові тренди в освіті – привабливість спеціальностей, акредитація програм, проекти, професійна практика студентів; творча та наукова діяльність як найбільш вагомий показник якості; студентська самоврядування, залучення студентів до управління факультетом та університетом, оцінювання навчання студентів та випускників, значення Сенату факультетів та університету.

В контексті проекту була організована освітня спеціалізована екскурсія CEITEC – Central European Institute of Technology, де було представлені останні досягнення науки і техніки, а також була організована  зустріч із послом паном Євгеном Перебийнісом, на якій учасники представили вищі освітні заклади з усієї України. В ході зустрічі панувала атмосфера спільності поглядів щодо освітнього майбутнього України і піднесення академічного поступу! Пан посол побажав нам у цих складних умовах наснаги і завзяття у провадженні освітньої діяльності та вихованні молоді України на Сході!

Результатом освітньої поїздки до м. Брно був обмін європейським досвідом, зокрема університету Т. Г. Масарика з університетами України щодо якості управління освітнім процесом у ВНЗ. Перспективою співпраці вбачаємо у запрошенні представників Американської Ради для проведення дводенного тренінгу у квітні 2018 року для студентів факультету іноземних мов на тему академічної доброчесності і проблеми уникнення плагіату в процесі написання студентських тез, статей, наукових робіт.  Були налагодженні міжособистісні стосунки із завідувачами кафедр філологічного факультету  університету Т. Г. Масарика. Перспективним напрямком співробітництва для викладацько-професорського складу є спільне проведення та участь у міжнародних конференціях, написання статей у наукових європейських збірниках.