Посольство США надає різноманітні види допомоги у формі тренінгів, консультацій та грантів, а також інформує громадян України щодо програм навчання для учнів, студентів, викладачів, науковців, спеціалістів.

КЛЮЧОВІ ВЕБ-САЙТИ:
Посольство США в Україні: ukrainian.ukraine.usembassy.gov

Мережа EducationUSE – консультативні центри з питань освіти: www.educationuse.info/Ukraine (англійською мовою), http://www.americancouncils.org.ua (у Києві), http://center-osvita.dp.ua (у Дніпропетровську), http://www.osvita.kharrkiv.org/ (у Харкові), http://www.osvita.org/ukr (у Львові).

Американські програми академічних обмінівВідділ преси, освіти і культури Посольства США в Україні координує та надає інформацію про програми академічних обмінів Державного департаменту США для українських студентів, вчителів, викладачів, дослідників та інших. Відбір учасників для кожної програми здійснюється на засадах безкоштовного відкритого конкурсу серед кваліфікованих заявників, які вільно володіють англійською мовою. Нижче наводиться інформація про основні програми академічних обмінів.

Для учнів середніх шкіл
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) – це програма дія учнів загальноосвітніх шкіл країн співдружності незалежних держав (СНД) – Євразії, яка фінансується урядом Сполучених Штатів. Програма надає школярам стипендії, які дають їм змогу подорожувати до Сполучених Штатів, навчатися в американській школі протягом одного академічного року і проживати у американській родині. Партнер в адмініструванні FLEX в Україні – Американські Ради з міжнародної освіти.

Для вчителів середніх шкіл
Програма педагогічної майстерності та досягнень вчителів шкіл Євразії та південної Азії (ТЕА)
передбачає підвищення викладацької майстерності, розвиток викладацьких навичок та ознайомлення зі США. Надає можливості для вчителів середніх шкіл підвищити кваліфікацію з предметів викладання, удосконалювати навички викладання та підвищити рівень знань про США. Шеститижнева програма підвищення кваліфікації включає академічне навчання та інтенсивний тренінг з методів викладання, написання навчального плану, стратегій викладання, лідерства в освіті, а також навчання інтернет-технологіям та їх використанню у процесі викладання. Програма також включає 3-тижневе стажування у середній школі з метою активної співпраці учасників з американськими колегами та учнями. В Україні ця програма адмініструється Посольством США.

Для студентів ВНЗ
Програма обміну для студентів ВНЗ (Global UGRAD)
– програма обміну для студентів ВНЗ надає можливість студентам бакалаврату денного відділення ВНЗ навчатися протягом одного академічного семестру в університетах або дворічних чи чотирирічних коледжах США. В Україні ця програма адмініструється Посольством США.

Для навчання на магістерському рівні
Фулбрайтівські гранти для навчання на магістерському рівні (Fulbright Graduate Student Exchange Program)
– навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ. Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни (за винятком спеціальностей: бухгалтерський облік, аудит, логістика, менеджмент, маркетинг, бізнес, управління бізнесом, клінічна медицина). Партнер в адмініструванні програми в Україні – офіс програм ім. Фулбрайта.

Для молодих викладачів та дослідників
Fulbright Faculty Development Program (FFDP)
– проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники громадських організацій (НДО). Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни. Наш партнер в адмініструванні програми в Україні – офіс програм ім. Фулбрайта.

Літні інститути і американістики (SUSI) є 6-тижневими академічними семінарами для викладачів ВНЗ, які мають шість основних напрямків: вивчення американської політології, зовнішньої політики, релігії, літератури, журналістики, історії та суспільства. Адмініструються відділом преси, освіти і культури Посольства США.

Для кандидатів та докторів наук, дослідників та аспірантів напередодні захисту
Fulbright Scholar Program
– проведення досліджень в університетах, наукових та дослідницьких інституціях США на період від трьох до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук: діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не менше п’яти років та аспіранти або здобувачі напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту. Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни.

Для викладачів та фахівців соціально-гуманітарного профілю
The Fulbright Scholar-in-Residence Program
– програма покликана сприяти налагодженню й розвитку наукової й культурної співпраці у коледжах й університетах США, що недопредставлені або ж мають малий досвід у сфері міжнародної освіти, через запрошення фахівців на викладання, поглиблення навчальних курсів й уведення нових навчальних програм, започаткування спільних наукових проектів й академічних обмінів. Відбором кандидатів на участь у Програмі займається американська сторона відповідно до заявки навчального закладу, для навчальних та наукових установ України.

Для навчальних та наукових установ України
U.S. Fulbright Scholar Program
– запрошення американських науковців й фахівців різного профілю для викладання й проведення дослідження на термін від одного семестру до двох.

Fulbright Specialist Program – запрошення фахівців на термін від двох до шести тижнів для читання лекцій; участі у наукових програмах й конференціях; консультування керівників й адміністраторів з питань управління освітою; проведення семінарів, спрямованих на підвищення кваліфікації українських спеціалістів; осучаснення навчальних програм й оновлення навчальних матеріалів; започаткування спільних наукових проектів і програм обмінів.

Для фахівців на середньому етапі розвитку кар’єри
Hubert H. Humphrey Program
– пропонує 10-місячне стажування у США, без отримання ступеню, яке включає академічну програму та професійне стажування фахівців, які знаходяться на середньому етапі професійної кар’єри, у певних галузях для громадян України та інших країн світу. Програма пропонує цінні можливості для професійною розвитку завдяки вивченню вибраних навчальних дисциплін в університеті, участі у конференціях, спілкуванню у професійних мережах, та набуттю практичного досвіду під час стажування. Ця програма в основному призначена для людей, які формують політику, планують стратегію, адміністраторів та менеджерів, і очікується, що учасники не будуть першочергово зацікавлені у проведенні наукових досліджень у США.

Для молодих державних службовців, співробітників неурядових організацій, та інших фахівців у і плузі державної політики
Legislative (Professional) Fellows Program (LFP/PFP)
– ця програма стажування працівників законодавчої влади дає перспективним молодим фахівцям можливість отримати практичний досвід та наочність роботи в уряді США. Знання та інтерес цих молодих професіоналів щодо американських полі пічних процесів буде розширений завдяки короткостроковому стажуванню в місцевих законодавчих органах США, а також в установах державного рівня і в некомерційних організаціях, які мають відношення до тематики програми. Наш партнер в адмініструванні І.ІТ в Україні – Американські Ради з міжнародної освіти.

Вступ до американських університетів та отримання фінансової допомоги 
Консультативні центри EducationUSE входять до мережі більш, ніж 450 центрів по всьому світу та надають і очну, об’єктивну і неупереджену інформацію про всі акредитовані американські вищі навчальні заклади у Сполучених Штатах та проводять консультації щодо вступу до коледжів га університетів США. В Україні центри мережі EducationUSE

 

Консультативні центри EducationUSE