post

Презентація проекту MoPED під час ректорату

Презентація проекту програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання – MoPED» на ректораті 26.02.2018

26 лютого 2018 року на засіданні ректорату ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» було презентовано проект ЄС Erasmus+ KA2 №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments (MoPED)», учасниками якого є три зарубіжні та шість українських університетів.

Було представлено мету проекту, завдання; результати зустрічей партнерів-учасників програми в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна) й Університеті Деусто (Більбао, Іспанія), під час яких було проаналізовано особливості вищої педагогічної освіти країн ЄС та України; визначено напрями діяльності й стратегію подальшої співпраці університетів.

Проект «MoPED» сприяє розвитку міжнародної діяльності, академічної мобільності та спрямований на модернізацію навчальних планів українських закладів вищої освіти педагогічного профілю шляхом упровадження сучасних технологій навчання, зокрема технології STEAM-освіти, розробки нових навчальних дисциплін та оновлення змісту тих курсів, що вже викладаються.

У межах проекту вже проходить курс «Професійна англійська мова» з метою формування іншомовної компетентності викладачів та проводяться майстер класи для школярів м. Старобільськ з 3d-моделювання та конструювання.

на ректораті