post

Презентація проекту MoPED у закладах освіти Луганщини

Презентація проекту ЄС Erasmus+ КА2 «Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments (MoPED)» представникам закладів освіти Луганщини

05 грудня 2017 року відділом міжнародних зв’язків ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» було представлено проект ЄС Erasmus+ KA2 №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments (MoPED)» директорам і вчителям навчальних закладів міста Старобільськ та району.

Проект створює можливості для розвитку міжнародних відносин університету з метою його інтеграції у світову та європейську систему освіти; організації та забезпечення міжнародної академічної мобільності викладачів і студентів; підвищення рівня кваліфікації професорсько-викладацького складу шляхом обміну професійного досвіду із закладами вищої освіти Іспанії, Кіпру, Польщі.

Запрошених на презентацію ознайомлено з ключовою ідеєю та завданнями проекту, зокрема із розробкою нових навчальних дисциплін із застосуванням однієї із ефективних технологій навчання в США та країнах ЄС – технологією STEAM-освіти, суть якої полягає в інтеграції змісту навчання з природничих наук, технологій, інженерії, мистецтва та математики, що, в свою чергу, сприятиме реалізації державної політики в освітній сфері з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту».

05.12.2017 05.12.2017_02