УНІВЕРСИТЕТ ДАНУБІУС науково-педагогічне стажування

 

Danubius University

 

VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS

УНІВЕРСИТЕТ ДАНУБІУС

науково-педагогічне стажування

«ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ – ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗГІДНО З ПОЛОЖЕННЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РАМОК

(ДОСВІД УНІВЕРСИТЕТУ ДАНУБІУС)»

(26–28 квітня 2017 р., м. Сладковічево, Словацька Республіка)

 

Інформація про захід

Організатором науково-педагогічного стажування на тему «Філологічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)» є Університет Данубіус. Стажування проводиться згідно з ліцензією університету у сфері післядипломної освіти.

Організаційний комітет науково-педагогічного стажування в Університеті Данубіус:

 • Rektor Vysoká škola Danubius Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
 • Martina Řeřichová, PhD;
 • Ivan Roháč, LL.M, MBA, PhD.

У стажуванні можуть брати участь науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти.

Програма стажування включає в себе: ознайомлення з історією розвитку університету в цілому й факультету зокрема через офіційний інформаційний портал університету; ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей, а також навчально-методичними матеріалами; отримання міжнародного сертифікату про проходження стажування з печаткою та підписом ректора університету.

Навчальне навантаження стажування становить 4 кредити (120 годин) і розподіляється таким чином:

 • ознайомлення з діяльністю Університету Данубіус через офіційний інформаційний портал університету – 12 годин;
 • підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України) – 36 годин;
 • індивідуальна робота – 72 години.

Тематика тез науково-методичних доповідей:

 • система вищої освіти та кваліфікаційні рівні європейського освітнього простору;
 • порівняльний аналіз словацької й української вищої філологічної освіти;
 • організація навчального процесу в європейських університетах;
 • формування сучасного глобального світогляду фахівця-філолога;
 • здійснення практичного й доцільного реформування освіти та професійної підготовки філологів на основі комплексного вивчення проблеми, системного підходу, впровадження досягнень сучасної науки та європейського досвіду;
 • напрями розвитку філологічної освіти в Україні на етапі її входження в європейський освітній простір;
 • виявлення сутності, факторів генезису, закономірностей структурування, функціонування й організації професійної підготовки фахівців-філологів у країнах Європейського Союзу;
 • теоретичне виведення та емпіричне ідентифікування тенденцій розвитку філологічної освіти в Європейському Союзі;
 • характеристика комплексу соціально-педагогічних чинників розвитку філологічної освіти в їх зв’язку з еволюцією ролі, професійних функцій;
 • особливості організації професійної підготовки фахівців-філологів у Словацькій Республіці в контексті загальних тенденцій її розвитку в країнах ЄС;
 • розроблення рекомендацій щодо перспективних шляхів використання досвіду філологічної освіти ЄС в Україні.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує міжнародний досвід кандидата на здобуття звання доцента і професора відповідно до нового Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань в Україні, а також враховується при ліцензуванні та акредитації освітніх послуг.

 

 

Контактний представник в Україні (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво зі словацькою стороною) – Бисага Юрій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

 

Інформація про участь

Учасникам необхідно до 25 квітня 2017 року (включно) надіслати: 1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України; 2) заявку; 3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу filology@danubius-uni.sk

(Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки)

 

Мови тез науково-методичних доповідей: українська, російська, словацька, англійська.

Вимоги до тез науково-методичних доповідей:

 • обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
 • послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, учене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); текст;
 • назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад:
  Мельник Л.А._тези);
 • використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

 

 

Зразок оформлення тез доповідей

 

Мельник Л. А.,

кандидат філологічних наук,

старший викладач кафедри перекладу та мовознавства

Міжнародного гуманітарного університету

м. Одеса, Україна

 

ТЕМА ДОПОВІДІ

 

Текст

 

Література:

 1. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / В.В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 100 євро в гривневому еквіваленті за курсом на момент здійснення платежу й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу, опублікуванням збірника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам.
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом. Увага: проходження науково-педагогічного стажування без підготовки й опублікування науково-методичної доповіді (тез) неможливі.
 3. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, 19 травня 2017 року.

 

УВАГА: у разі невиконання програми стажування сертифікат не видається.

 

 

 

Зразок оформлення заявки

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника  
Посада, місце роботи  
Науковий ступінь, учене звання  
Контактний телефон  
E-mail  
Номер та назва секції  
Поштова адреса для направлення збірника матеріалів і сертифіката (обов’язково у наступному порядку: ПІБ одержувача, вулиця, будинок, квартира, місто (село), район, область, поштовий індекс)  

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Збір матеріалів і представник організаційного комітету в Україні:

Ужгородський національний університет

88000, Україна, м. Ужгород, пл. Народна, 3

Електронна адреса: filology@danubius-uni.sk

Сайт університету: www.vsdanubius.sk

Телефон: +38 095 43 202 53

Гранти на дослідження в університеті Бонна

Дослідники будь-якої національності запрошуються до участі у програмі на проведення досліджень ZEF. Програма розрахована на аплікантів за спеціальностями: економіка, соціологія, екологія, політологія, сільське господарство, біологія, лісове господарство, математика, науки про Землю.

Одна з обов’язкових умов – зацікавленість у міждисциплінарних дослідженнях.

Грант: оплата навчання. Витрати на проживання в Німеччині аплікант повинен покрити самостійно або за допомогою зовнішніх фондів.

Докторська програма ZEF в проводиться англійською мовою. Тому аплікантам важливо подати відмінні результати тесту з англійської мови.

Детальніше: http://www.zef.de/index.php?id=2190

Набір на Інноваційну лабораторію Unleash Lab в Данії

Набір на Інноваційну лабораторію Unleash Lab в Данії

Більше тисячі молодих лідерів з усього світу дев’ять днів будуть працювати над створенням власних інноваційних проектів, які сприятимуть виконанню 17-ти Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року. Лабораторія підтримає найкращі проекти та допоможе їх реалізувати. Дедлайн – 15 травня 2017 р.
Захід стартує в Копенгагені, а працювати над проектами учасники будуть в Архусі.

Дата проведення – 13-21 серпня 2017 року.

Для того, щоб стати учасником Unleash Lab потрібно:

Мати 20-35 років
Захоплюватись вирішенням глобальних проблем
Вміти працювати в команді

http://unleash.org/innovation-lab-2017/

Двотижнева освітня програма у Будапешті

Двотижнева освітня програма у Будапешті

Літня школа Йожефа Анталла – двотижнева освітня програма, під час якої розглядаються ключові аспекти співпраці Центрально-Європейського регіону, Вишеградської групи. У ході лекцій, семінарів, дискусій і круглих столів розглядаються різні аспекти цього партнерства , включаючи історію, зовнішню політику і політики безпеки, економічну політику, енергетичну політику, інновації, культуру і туризм. Дедлайн – 31 березня 2017 р. (далі – англ.).

http://ajsummerschool.com/

Словацька Республіка надає громадянам України стипендії на 2017/2018 академічний рік для навчання у вишах Словаччини

Уряд Словацької Республіки в межах офіційної допомоги в цілях розвитку (Official Development Assistance, ODA) надає стипендії громадянам України на навчання в 2017/2018 академічному році у вищих навчальних закладах Словаччини.

Словацька Республіка надає громадянам України стипендії на 2017/2018 академічний рік для навчання у вишах Словаччини

Заявки на отримання стипендії подаються в електронній формі. Для подання електронної заявки аплікант повинен зареєструвати на веб-порталі  https://www.vladnestipendia.sk/, де розміщена інструкція щодо заповнення та подання заявки та уся необхідна інформація. У разі потреби апліканти і користувачі порталу можуть отримати технічну підтримку за тел.: +421 907 551 404, e-mail: helpdesk@studyabroad.sk.

Звертаємо вашу увагу, що Міністерство освіти і науки України прийматиме заявки у електронному та паперовому форматі.

Паперові копії усього пакету документів, які кандидат подає на стипендію словацькій стороні в режимі он-лайн, потрібно надіслати:

Поштова адреса: Проспект Перемоги, 10, 01135, Київ, Україна,

Міністерство освіти і науки України,

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції,

«Стипендії від Уряду Словацької Республіки в рамках ODA».

Документи просимо залишати у скриньці для кореспонденції.

Також скановані варіанти документів просимо надіслати на електронну адресу ukrainemon@gmail.com, зазначивши в темі листа «Стипендії Уряду Словацької Республіки 2017 в рамках ODA».

Останній термін подачі електронних заявок в режимі он-лайн на словацькому сайті та надсилання паперових копій Міністерству освіти і науки України – 30 травня 2017 року.

Умовою отримання стипендії Уряду Словацької Республіки є володіння словацькою мовою на необхідному рівні та прийняття на навчання за обраною навчальною програмою до публічного ВНЗ в Словацькій Республіці.

З метою вивчення словацької мови апліканти на отримання стипендії Уряду Словацької Республіки мають можливість пройти інтенсивний курс словацької мови та фахових предметів. Для осіб, які пройшли конкурсний відбір, курс є безкоштовним. Організовує його Відділення мовної та фахової підготовки Центру подальшої освіти Братиславського Університету ім. Коменського з 01.09.2017 до 30.06.2018. Детальна інформація про інтенсивний курс знаходиться на сайті: http://www.cdv.uniba.sk/

Особа, яка пройшла відбір, після прибуття на навчання до Словаччини повинна пред’явити Департаменту міжнародного співробітництва та європейських справ Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки оригінали надісланих електронною поштою документів. Звертаємо увагу, що без пред’явлення оригіналів документів є неможливою виплата стипендії.

Інформація про кількість стипендіальних місць для України, перелік пріоритетних спеціальностей та фінансові умови знаходиться в інформаційному бюлетені.

Стипендії для навчання в Бельгії

Стипендії для навчання в Бельгії

Уряд регіону Фландрія оголошує про запуск нової стипендійної програми – MasterMind Scholarships, завдяки якій іноземні студенти можуть навчатися у вищих наукових установах Бельгії. Студенти не можуть подаватися самостійно, їхня заявка повинна бути зареєсрована на сайті примаючої бельгійської освітньої установи. Дедлайн – 31 березня 2017 р.

http://www.studyinflanders.be/…/s…/master-mind-scholarships/

ІІІ Стипендіальна програма для ВПО

ІІІ Стипендіальна програма для ВПО

Київська ініціативна група Альпбаха оголошує про початок ІІІ Стипендіальної програми для внутрішньо переміщених осіб. Дедлайн – 31 березня 2017 р.

Це щорічна стипендіальна програма, яка проводиться з метою надання унікальної можливості для молоді взяти участь у найстарішому європейському форумі – Європейському Форумі Альпбах, який проходить з 16 серпня по 1 вересня 2017 р. у мальовничому селищі Альпбах, Австрія.

Європейський Форум Альпбаха складається із семінарського тижня та серії симпозіумів, учасниками яких є викладачі одних із найкращих європейських, британських та американських університетів, Нобелівські лауреати, представники вищих інституцій ЄС, політики, журналісти і представники бізнесу. Семінари та симпозіуми проводяться на теми, які стосуються сфери міжнародного права, політики, економіки, фінансів, інновацій в технічних та точних наук, IT, медицини, охорони здоров’я, енергетики, навколишнього середовища, тощо. Програма Європейського Форуму Альпбах розміщена на сайті https://www.alpbach.org/en/forum2017/.

Стипендії для навчання в Іспанії

Стипендії для навчання в Іспанії

The Barcelona Graduate School of Economics запрошує іноземних студентів подавати заявки на отримання стипендії. Стипендія покриває повну або часткову вартість навчання. Дедлайн – 25 червня 2017 р.

http://www.barcelonagse.eu/scholarships-and-financial-aid

Стипендіїї для навчання в Таллінському університеті

Стипендіїї для навчання в Таллінському університеті

Таллінський університет запрошує іноземних студентів подавати заявки на отримання стипендії для навчання в університеті за програмою бакалаврату та магістратури. Дедлайн– 1 травня 2017 року

http://bit.ly/2jm6TKN