post

Презентація проекту ЄС Erasmus+ КА2 «Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments (MoPED)» професорсько-викладацькому складу та студентам ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

28 листопада 2017 року на базі ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» було презентовано проект Європейського Союзу Erasmus+ KA2 №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments (MoPED)».

Мета проекту – вдосконалення навчальних планів педагогічних університетів України з урахуванням європейського досвіду, впровадження в освітній процес інноваційних технологій викладання, ІКТ.

Під час презентації було наголошено, що очікуваними результатами проекту стануть розроблення нових навчальних дисциплін із застосуванням технології STEAM-освіти; створення інноваційного класу; написання посібника з методики формування цифрової компетентності викладача. У процесі реалізації проекту також передбачається викладання інтенсивного курсу професійної англійської мови; підготовка вчителів до формування профільної компетентності учнів у нових дисциплінах; обмін знаннями та досвідом з університетами шляхом проведення тренінгів, конференцій, майстер-класів тощо.

Проект сприяє розвитку міжнародних зв’язків університету, підвищенню якості освіти.

27.11.2017