Розвиток міжнародного співробітництва Луганського національного університету імені Тараса Шевченка – один із пріоритетних напрямів роботи закладу, спрямований, зокрема, на подальшу інтеграцію університету до світового освітнього простору, співробітництво з закордонними освітніми установами, участь в міжнародних програмах академічних обмінів, налагодження культурних зв’язків тощо.

Для розвитку міжнародного співробітництва в університеті функціонує розвинена міжнародна служба, представлена в першу чергу Відділом міжнародних зв’язків, який очолює докторка педагогічних наук, професорка Ірина Вікторівна Мигович.

1_Me

Відділ міжнародних зв’язків є координуючим структурним підрозділом Державного закладу “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, діяльність якого спрямована на:

  1. підтримку існуючих та впровадження нових форм співробітництва з міжнародними організаціями різних видів та форм власності; з закордонними закладами вищої освіти (державними та приватними); з закордонними науковими / культурними / спортивними установами відповідно до загально прийнятої концепції стратегічних партнерств;
  2. організація роботи по формуванню та утриманню контингенту іноземних громадян – студентів Університету (підтримка зв’язків з випускниками Університету – громадянами іноземних держав; взаємодія з посольствами (консульствами) іноземних держав з питань перебування та навчання іноземних громадян);
  3. розширення географії просування інституційного бренду Університету та закордонної промоції результатів діяльності закладу в освітній / науковій / культурній сферах;
  4. сприяння усім структурним підрозділам Університету в налагодженні та розвитку міжнародного співробітництва, а також в їхній участі в міжнародних освітніх і дослідницьких програмах, програмах академічної мобільності, міжнародних рейтингах тощо;
  5. посилення потенціалу  Університета на національному та інституційному рівнях завдяки розробці та впровадженню міжнародних освітніх і дослідницьких проєктів;
  6. забезпечення можливості для студентів та науково-педагогічних співробітників Університету здійснювати освітню та наукову діяльність у інтернаціоналізованому інституційному середовищі завдяки впровадженню в освітній процес та наукову діяльність кращих закордонних практик, сприянню в реалізації міжнародних проєктів різних типів та напрямів, рекрутингу іноземних громадян, які прибувають до закладу з метою навчання, викладання або здійснення досліджень;
  7. запровадження та розвиток інституційної культури відкритості та толерантності з метою залучення іноземних громадян та, відповідно, інтенсивного використання переваг інтернаціоналізованого міжкультурного середовища для власного інституційного розвитку;
  8. популяризацію міжнародної та міжкультурної діяльності як всередині Університету, так і за межами установи;
  9. сприяння формуванню в Університеті освітнього середовища для всіх без виключення студентів та співробітників, які володіють мовною, міжкультурною, підприємницькою тощо компетентностями, що забезпечують здатність реагувати на глобальні виклики XXI століття;
  10. сприяння формуванню у випускників Університета умінь та навичок, що дозволять їм впевнено конкурувати на світовому / національному / регіональному ринку праці та ефективно здійснювати різни види діяльності в умовах світового співтовариства.