Хашимі́тське Королі́вство Йорда́нія
Навчальні заклади або їх підрозділи, з якими підписано угоду про співробітництво

_______________________________________________________________________

Світовий університет ісламської науки та освіти (The World Islamic Science & Education University) – обмін студентів та викладачів арабської та російської мов за для удосконалення навичок володіння та  викладання арабської/російської мови; розширення професійних контактів; подальшої розробки спільних проектів, курсів(угоду підписано 18.06.2013 )