KDI School of Public Policy and Management Республіки Корея надає стипендії на 2017/2018 навчальний рік

KDI School of Public Policy and Management Республіки Корея надає стипендії на 2017/2018 навчальний рікШкола державної політики та управління Корейського інституту розвитку (KDI School of Public Policy and Management) пропонує повні та часткові стипендії на 2017/2018 навчальний рік за програмами Master of Public Policy (MPP) та Master of Development Policy (MDP).

Школа була заснована як освітній підрозділ Корейського інституту розвитку (Korean Development Institute), що протягом останніх 40 років є провідним науковим закладом у галузі соціальних досліджень для потреб Уряду. Діяльність на базі інституту дає можливість поєднати у навчальному процесі сучасні академічні знання та інноваційну практичну складову.

Викладання за зазначеними програмами ведеться повністю англійською мовою.

Заявки на навчання будуть прийматися до 24 травня 2017 року.

Детальна інформація – в інформаційному бюлетені.

 

Департамент молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України

Департамент молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України

Світлина від Департамент молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України.

Відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю Міністерством молоді та спорту оголошено прийом заявок на участь у конкурсі проектів для молоді у рамках здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю.
На проведення конкурсу проектів цього року у Державному бюджеті України передбачено 1 млн. грн. Хто може подавати заявку, якими є пріоритети конкурсу та інші деталі ви дізнаєтесь під час вебінару, який відбудеться 7 квітня 2017 року о 11.30 за участю заступника Міністра молоді та спорту Олександра Яреми та за підтримки ІСАР “Єднання”.
Щоб зареєструватися до участі у вебінарі просимо перейти за посиланням: http://cd-platform.org/novini-ta-tenderi.
На пошту, вказану при реєстрації, ви отримаєте листа з інструкцією щодо підключення.
Технічні деталі: трансляція відбуватиметься у браузері (програма доступу в Інтернет, встановлена на вашому комп’ютері), тож додаткового обладнання чи програмного забезпечення не потрібно. Варто тільки пересвідчитися, що ваш браузер не блокує роботу плагіна Adobe Flash Player. Найчастіше такі проблеми виникають у користувачів Chrome. Щоб увімкнути плагін в Chrome, скористайтеся інструкцією. Інколи браузер може блокувати цей плагін тільки на сайті, з якого транслюється вебінар. У такому випадку, скористайтеся цією інструкцією.
Зважте також: якщо ви користуєтеся мережею через wi-fi, то якість зображення та звуку може бути нижчою, ніж при традиційному (дротовому) підключенні.

УНІВЕРСИТЕТ ДАНУБІУС науково-педагогічне стажування

 

Danubius University

 

VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS

УНІВЕРСИТЕТ ДАНУБІУС

науково-педагогічне стажування

«ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ – ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗГІДНО З ПОЛОЖЕННЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РАМОК

(ДОСВІД УНІВЕРСИТЕТУ ДАНУБІУС)»

(26–28 квітня 2017 р., м. Сладковічево, Словацька Республіка)

 

Інформація про захід

Організатором науково-педагогічного стажування на тему «Філологічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)» є Університет Данубіус. Стажування проводиться згідно з ліцензією університету у сфері післядипломної освіти.

Організаційний комітет науково-педагогічного стажування в Університеті Данубіус:

 • Rektor Vysoká škola Danubius Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
 • Martina Řeřichová, PhD;
 • Ivan Roháč, LL.M, MBA, PhD.

У стажуванні можуть брати участь науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти.

Програма стажування включає в себе: ознайомлення з історією розвитку університету в цілому й факультету зокрема через офіційний інформаційний портал університету; ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей, а також навчально-методичними матеріалами; отримання міжнародного сертифікату про проходження стажування з печаткою та підписом ректора університету.

Навчальне навантаження стажування становить 4 кредити (120 годин) і розподіляється таким чином:

 • ознайомлення з діяльністю Університету Данубіус через офіційний інформаційний портал університету – 12 годин;
 • підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України) – 36 годин;
 • індивідуальна робота – 72 години.

Тематика тез науково-методичних доповідей:

 • система вищої освіти та кваліфікаційні рівні європейського освітнього простору;
 • порівняльний аналіз словацької й української вищої філологічної освіти;
 • організація навчального процесу в європейських університетах;
 • формування сучасного глобального світогляду фахівця-філолога;
 • здійснення практичного й доцільного реформування освіти та професійної підготовки філологів на основі комплексного вивчення проблеми, системного підходу, впровадження досягнень сучасної науки та європейського досвіду;
 • напрями розвитку філологічної освіти в Україні на етапі її входження в європейський освітній простір;
 • виявлення сутності, факторів генезису, закономірностей структурування, функціонування й організації професійної підготовки фахівців-філологів у країнах Європейського Союзу;
 • теоретичне виведення та емпіричне ідентифікування тенденцій розвитку філологічної освіти в Європейському Союзі;
 • характеристика комплексу соціально-педагогічних чинників розвитку філологічної освіти в їх зв’язку з еволюцією ролі, професійних функцій;
 • особливості організації професійної підготовки фахівців-філологів у Словацькій Республіці в контексті загальних тенденцій її розвитку в країнах ЄС;
 • розроблення рекомендацій щодо перспективних шляхів використання досвіду філологічної освіти ЄС в Україні.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує міжнародний досвід кандидата на здобуття звання доцента і професора відповідно до нового Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань в Україні, а також враховується при ліцензуванні та акредитації освітніх послуг.

 

 

Контактний представник в Україні (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво зі словацькою стороною) – Бисага Юрій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

 

Інформація про участь

Учасникам необхідно до 25 квітня 2017 року (включно) надіслати: 1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України; 2) заявку; 3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу filology@danubius-uni.sk

(Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки)

 

Мови тез науково-методичних доповідей: українська, російська, словацька, англійська.

Вимоги до тез науково-методичних доповідей:

 • обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
 • послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, учене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); текст;
 • назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад:
  Мельник Л.А._тези);
 • використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

 

 

Зразок оформлення тез доповідей

 

Мельник Л. А.,

кандидат філологічних наук,

старший викладач кафедри перекладу та мовознавства

Міжнародного гуманітарного університету

м. Одеса, Україна

 

ТЕМА ДОПОВІДІ

 

Текст

 

Література:

 1. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / В.В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 100 євро в гривневому еквіваленті за курсом на момент здійснення платежу й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу, опублікуванням збірника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам.
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом. Увага: проходження науково-педагогічного стажування без підготовки й опублікування науково-методичної доповіді (тез) неможливі.
 3. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, 19 травня 2017 року.

 

УВАГА: у разі невиконання програми стажування сертифікат не видається.

 

 

 

Зразок оформлення заявки

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника  
Посада, місце роботи  
Науковий ступінь, учене звання  
Контактний телефон  
E-mail  
Номер та назва секції  
Поштова адреса для направлення збірника матеріалів і сертифіката (обов’язково у наступному порядку: ПІБ одержувача, вулиця, будинок, квартира, місто (село), район, область, поштовий індекс)  

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Збір матеріалів і представник організаційного комітету в Україні:

Ужгородський національний університет

88000, Україна, м. Ужгород, пл. Народна, 3

Електронна адреса: filology@danubius-uni.sk

Сайт університету: www.vsdanubius.sk

Телефон: +38 095 43 202 53

Гранти на дослідження в університеті Бонна

Дослідники будь-якої національності запрошуються до участі у програмі на проведення досліджень ZEF. Програма розрахована на аплікантів за спеціальностями: економіка, соціологія, екологія, політологія, сільське господарство, біологія, лісове господарство, математика, науки про Землю.

Одна з обов’язкових умов – зацікавленість у міждисциплінарних дослідженнях.

Грант: оплата навчання. Витрати на проживання в Німеччині аплікант повинен покрити самостійно або за допомогою зовнішніх фондів.

Докторська програма ZEF в проводиться англійською мовою. Тому аплікантам важливо подати відмінні результати тесту з англійської мови.

Детальніше: http://www.zef.de/index.php?id=2190

Набір на Інноваційну лабораторію Unleash Lab в Данії

Набір на Інноваційну лабораторію Unleash Lab в Данії

Більше тисячі молодих лідерів з усього світу дев’ять днів будуть працювати над створенням власних інноваційних проектів, які сприятимуть виконанню 17-ти Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року. Лабораторія підтримає найкращі проекти та допоможе їх реалізувати. Дедлайн – 15 травня 2017 р.
Захід стартує в Копенгагені, а працювати над проектами учасники будуть в Архусі.

Дата проведення – 13-21 серпня 2017 року.

Для того, щоб стати учасником Unleash Lab потрібно:

Мати 20-35 років
Захоплюватись вирішенням глобальних проблем
Вміти працювати в команді

http://unleash.org/innovation-lab-2017/

Двотижнева освітня програма у Будапешті

Двотижнева освітня програма у Будапешті

Літня школа Йожефа Анталла – двотижнева освітня програма, під час якої розглядаються ключові аспекти співпраці Центрально-Європейського регіону, Вишеградської групи. У ході лекцій, семінарів, дискусій і круглих столів розглядаються різні аспекти цього партнерства , включаючи історію, зовнішню політику і політики безпеки, економічну політику, енергетичну політику, інновації, культуру і туризм. Дедлайн – 31 березня 2017 р. (далі – англ.).

http://ajsummerschool.com/

Словацька Республіка надає громадянам України стипендії на 2017/2018 академічний рік для навчання у вишах Словаччини

Уряд Словацької Республіки в межах офіційної допомоги в цілях розвитку (Official Development Assistance, ODA) надає стипендії громадянам України на навчання в 2017/2018 академічному році у вищих навчальних закладах Словаччини.

Словацька Республіка надає громадянам України стипендії на 2017/2018 академічний рік для навчання у вишах Словаччини

Заявки на отримання стипендії подаються в електронній формі. Для подання електронної заявки аплікант повинен зареєструвати на веб-порталі  https://www.vladnestipendia.sk/, де розміщена інструкція щодо заповнення та подання заявки та уся необхідна інформація. У разі потреби апліканти і користувачі порталу можуть отримати технічну підтримку за тел.: +421 907 551 404, e-mail: helpdesk@studyabroad.sk.

Звертаємо вашу увагу, що Міністерство освіти і науки України прийматиме заявки у електронному та паперовому форматі.

Паперові копії усього пакету документів, які кандидат подає на стипендію словацькій стороні в режимі он-лайн, потрібно надіслати:

Поштова адреса: Проспект Перемоги, 10, 01135, Київ, Україна,

Міністерство освіти і науки України,

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції,

«Стипендії від Уряду Словацької Республіки в рамках ODA».

Документи просимо залишати у скриньці для кореспонденції.

Також скановані варіанти документів просимо надіслати на електронну адресу ukrainemon@gmail.com, зазначивши в темі листа «Стипендії Уряду Словацької Республіки 2017 в рамках ODA».

Останній термін подачі електронних заявок в режимі он-лайн на словацькому сайті та надсилання паперових копій Міністерству освіти і науки України – 30 травня 2017 року.

Умовою отримання стипендії Уряду Словацької Республіки є володіння словацькою мовою на необхідному рівні та прийняття на навчання за обраною навчальною програмою до публічного ВНЗ в Словацькій Республіці.

З метою вивчення словацької мови апліканти на отримання стипендії Уряду Словацької Республіки мають можливість пройти інтенсивний курс словацької мови та фахових предметів. Для осіб, які пройшли конкурсний відбір, курс є безкоштовним. Організовує його Відділення мовної та фахової підготовки Центру подальшої освіти Братиславського Університету ім. Коменського з 01.09.2017 до 30.06.2018. Детальна інформація про інтенсивний курс знаходиться на сайті: http://www.cdv.uniba.sk/

Особа, яка пройшла відбір, після прибуття на навчання до Словаччини повинна пред’явити Департаменту міжнародного співробітництва та європейських справ Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки оригінали надісланих електронною поштою документів. Звертаємо увагу, що без пред’явлення оригіналів документів є неможливою виплата стипендії.

Інформація про кількість стипендіальних місць для України, перелік пріоритетних спеціальностей та фінансові умови знаходиться в інформаційному бюлетені.

Стипендії для навчання в Бельгії

Стипендії для навчання в Бельгії

Уряд регіону Фландрія оголошує про запуск нової стипендійної програми – MasterMind Scholarships, завдяки якій іноземні студенти можуть навчатися у вищих наукових установах Бельгії. Студенти не можуть подаватися самостійно, їхня заявка повинна бути зареєсрована на сайті примаючої бельгійської освітньої установи. Дедлайн – 31 березня 2017 р.

http://www.studyinflanders.be/…/s…/master-mind-scholarships/