Сербія
Навчальні заклади або їх підрозділи, з якими підписано угоду про співробітництво

______________________________________________________________________________

Сербська музична академія – реалізація освітніх, наукових, професійних та міжкультурних проектів(угоду підписано 17.02.2010)