Литва
Навчальні заклади або їх підрозділи, з якими підписано угоду про співробітництво

___________________________________________________________________________________________

Університет Миколаса Ромеріса – освітньо-наукове співробітництво, організація наукових конференцій, досліджень, спільна участь у грантових програмах Європейського Союзу (угоду підписано 12.02.2010)