Республіка Білорусь
Навчальні заклади або їх підрозділи, з якими підписано угоду про співробітництво
_____________________________________________________________________________

Гомельський державний університет імені Франциска Скорини – Наукове співробітництво, академічний обмін (угоду підписано 01.06.2008)

Могильовський  державний  університет імені  А.О.Кулешова, факультет педагогіки і психології дитинства, кафедра педагогіки  дитинства і сім’ї – Підготовка спільних публікацій, презентація наукових результатів у збірниках наукових праць; участь у науково-практичних конференціях (угоду підписано 28.03.2013)

Мінський державний університет фізичної культури – Наукове співробітництво, академічний обмін (угоду підписано 01.12.2011)

Академія післядипломної освіти – Наукове співробітництво, академічний обмін (угоду підписано 20.02.2006)

Білоруський державний економічний університет – Наукове співробітництво, академічний обмін (угоду підписано 30.10.2009)

Білоруський державний університет фізичної культури – Проведення теоретичних на експериментальних досліджень з проблеми формування  фізичної культури особистості в системі неперервної освіти (угоду підписано 26.03.2013)

Мінський державний художній коледж імені О.К. Глєбова – Розвиток співробітництва в галузі науки та мистецької освіти. Реалізація освітніх, наукових, професійних та міжкультурних проектів за участю студентів та викладачів (угоду підписано 10.04.2013)

Могилевській державний коледж мистецтв – Розвиток співробітництва в галузі науки та мистецької освіти. Реалізація освітніх, наукових, професійних та міжкультурних проектів за участю студентів та викладачів (угоду підписано 01.03.2012)