Програма обміну викладачами (FEP) на 2017 рік від Посольства США

Програма обміну викладачами (FEP) на 2017 рік від Посольства США

Закордонна сільськогосподарська служба Посольства США приймає заявки на участь у Програмі обміну викладачами (FEP) на 2017 рік. До Програми можуть долучитися викладачі аграрних університетів державної форми власності, які мають досвід роботи у сфері сільськогосподарської економіки і маркетингу, агробізнесу або суміжних областях.

Дедлайн – 31 січня 2017 року.

Програма обміну викладачами (FEP) була започаткована у 1994 році. Суть програми полягає в організації стажування протягом п’яти місяців для викладачів вищих навчальних закладів у вузах США для того, щоб розширити їхні знання і здатність навчати сільськогосподарської економіки і маркетингу та агробізнесу в умовах ринкової економіки.

Метою програми є сприяння розвитку раціональної сільськогосподарської політики та ефективного та конкурентоспроможного сільськогосподарського маркетингу і бізнес-­‐систем.

Цілі програмі FEP в наступному:

1. Збільшення числа осіб, які розуміють що збільшення кількості та якості наукових та освітніх програм для дорослих у сільськогосподарській економіці і маркетингу, агробізнесі та аграрному праві сприяє розумінню ринкової економіки;

2. Допомогти представникам університетів оцінити і переглянути навчальні програми і курси на основі застосування основних методів навчання і розробки навчальних програм;

3. Створення міцних двосторонніх відносин між університетами в галузі сільськогосподарської економіки і маркетингу та агробізнесу, які будуть стимулювати і підтримувати розробку навчальних програм, перегляд змісту предметів.

Вимоги до кандидатів

Кандидати повинні бути викладачами університету і мати досвід роботи у сфері сільськогосподарської економіки і маркетингу, агробізнесу, або суміжних областях.
Здобувачі повинні добре володіти усною і письмовою англійською мовою. Навчання за програмою проходитиме англійською мовою; послуги перекладача не надаватимуться.
Університет заявника має виявити готовність зберегти заробітну платню у повному розмірі за учасником на час проходження ним стажування і гарантувати збереження робочого місця.
Після завершення програми учасники повинні повернутися до країни їх постійного проживання і щонайменше 2 роки викладати у вищому навчальному закладі.

Конкурс «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах»

Конкурс «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах»

Європейська програмна ініціатива Міжнародного фонду «Відродження» оголошує Конкурс «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах».

Дедлайн – 6 лютого 2017 р.

Ефективне виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, досягнення цілей Східного партнерства та, у цьому зв’язку, здійснення євроінтеграційних реформ потребує активного та системного залучення громадянського суспільства. На сьогодні існує два інституційно визначених механізми скоординованої громадської участі. Це — утворена у 2011 році Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (далі – УНП ФГС СхП) та Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (далі – УС ПГС), створеної в квітні 2015 року відповідно до ст. 469 Угоди про асоціацію. Ці дві Платформи мають як спільні (спрямованість на успіх європейської інтеграції України), так і відмінні риси, зокрема, змістовні акценти на Східному партнерстві і на Угоді про асоціацію, а також мають різних міжнародних інституційних партнерів.

У 2016 році Європейська програмна ініціатива Міжнародного фонду «Відродження» (МФВ) за фінансової підтримки ЄС розпочала проект «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах за допомогою УС ПГС та УНП ФГС СхП». Очікується, що завдяки реалізації цього проекту Платформи здійснюватимуть активну, цілеспрямовану і результативну аналітичну, адвокаційну та інформаційно-просвітницьку діяльність, що матиме реальний вплив на політику. Ми також очікуємо, що Платформи координуватимуть свої дії задля більшої ефективності діяльності громадянського суспільства в євроінтеграційній сфері.

Мета конкурсу: посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ, активізацію членів Платформ до скоординованих дій щодо участі у виконанні пріоритетів Угоди про асоціацію, ініціативи Східного партнерства та розвитку потенціалу Платформ.

Конкурсні проекти можуть передбачати підготовку аналітичних документів політик (policy papers), організацію публічних дискусій зацікавлених сторін щодо виконання міжнародних зобов’язань та розвитку політик у відповідних сферах, діяльність щодо підвищення суспільної обізнаності та адвокації виконання пріоритетів Угоди про асоціацію, Порядку денного асоціації та Східного партнерства.

Учасники конкурсу: громадські об’єднання, бізнес-асоціації, організації роботодавців та профспілки, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації, які є членами (учасниками) Платформ та/або їхніх робочих груп. Також допускається участь організацій-кандидатів на приєднання до Платформ та/або їхніх робочих груп.

Пріоритети конкурсу:

Моніторинг та аналіз імплементації Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації у конкретних сферах, з акцентом на гармонізацію законодавства та зміни практики роботи відповідних інституцій. Налагодження діалогу ключових зацікавлених сторін з метою належного виконання зобов’язань України;
Аналіз виконання ініціативи Східного партнерства, зокрема, його багатосторонніх міжнародних проектів та «Флагманських ініціатив»; порівняння прогресу країн-партнерів у практичному наближенні до ЄС, зокрема, імплементації Угод про асоціацію; аналіз стану використання українськими суб’єктами наявних можливостей Східного партнерства, з відповідним інформуванням зацікавлених сторін та донесенням пропозицій до органів влади;
Аналіз практики надання та використання допомоги Україні з боку ЄС, у різних секторах та формах (бюджетна підтримка, технічна допомога, макрофінансова підтримка), з формулюванням рекомендацій для підвищення її ефективності та обговоренням цих рекомендацій з зацікавленими сторонами;
Дослідження проблем розвитку контактів між людьми між Україною і ЄС та країнами Східного партнерства, використання потенціалу відповідних положень Угоди про асоціацію, адвокація шляхів подолання відповідних бар’єрів та розвитку транскордонної співпраці;
Вироблення друкованих та аудіовізуальних інформаційних матеріалів для широких аудиторій та інша діяльність, спрямована на підвищення обізнаності щодо практичних аспектів європейської інтеграції серед різних цільових аудиторій, особливо на регіональному та місцевому рівнях.
Вимоги до проектних пропозицій:

Тематична спрямованість проектної пропозиції має відповідати пріоритетам Угоди про асоціацію, Порядку денного асоціації, ініціативи Східного партнерства та самих Платформ та/або їхніх робочих груп, з відповідним обґрунтуванням у тексті проектної пропозиції;
Перевага надаватиметься тим проектним пропозиціям, що передбачатимуть широкі партнерства – залучення до реалізації інших організацій-учасниць Платформ, закордонних партнерів з країн ЄС та/або Східного партнерства;
Проектні пропозиції мають бути практично орієнтованими на роботу з інституціями виконавчої та законодавчої/представницької влади на національному, регіональному та/або місцевому рівнях;
Перевага надаватиметься тим проектним пропозиціям, що передбачатимуть організацію діалогів зацікавлених сторін у відповідній тематиці, зі здійсненням попереднього аналізу сторін, проведенням круглих столів за їхньої участі, підготовкою документів з представленням позицій сторін та рекомендаціями за результатами такого діалогу;
Максимальний термін реалізації проекту – 1 рік.

Критерії відбору переможців конкурсу:

Відповідність змісту проектної пропозиції пріоритетам конкурсу та вимогам до проектних пропозицій у рамках конкурсу (див. вище);
Ефективність та реалістичність діяльності (очікувані практичні результати на виході та вплив проекту на цільові аудиторії; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проекті діяльності; чіткий та реалістичний план дій; наявність об’єктивних індикаторів, моніторингу та оцінки успішності; рівень залучення партнерів);
Організаційна та фінансова спроможність організації та організацій-партнерів (наявність експертизи, попереднього досвіду роботи з тематики проекту; наявність персоналу та необхідних матеріальних ресурсів (приміщення, обладнання тощо), потрібного для реалізації проекту; досвід успішної реалізації проектів та звітування; наявність відповідних фінансових процедур; наявність інших стабільних джерел фінансування організації);
Адекватність бюджету, його відповідність змісту проекту та умовам конкурсу.
Останній термін подання проектних пропозицій – 6 лютого 2017 року, 12:00 (за київський часом).

Оголошення результатів конкурсу – 17 березня 2017 року.

Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн.

Максимальний розмір гранту – 750 000 грн.

Оптимальний розмір гранту – 300 000 – 500 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу – 8 400 000 грн.

Зверніть увагу!

Проектні пропозиції (аплікаційну форму) з додатками слід зареєструвати на сайті фонду, скориставшись сервісом “Електронний конкурс” http://bit.ly/2iDEjI3. Додатки до проектної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .xls або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків до проектної пропозиції не може перевищувати 2,5 Mb.
Проектних пропозицій, яких не було зареєстровано на сайті МФВ до 12:00 (за київським часом) 06 лютого 2017 року, не розглядатимуть.
Проектних пропозицій, надісланих в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуть.
До завершення впорядкування і публікації списків учасників робочих груп УС ПГС, якщо організація, що подає заявку у рамках конкурсу, є учасником однієї з робочих груп, але не брала участі у Асамблеї 18 грудня 2015 року (список учасників http://bit.ly/2iDELSp), то вона має надати лист-підтвердження від координатора відповідної робочої групи УС ПГС про свою участь у групі.
Якщо організація, що подає заявку у рамках конкурсу, є кандидатом на приєднання до Платформ та/або їхніх робочих груп, то вона має надати підтвердження факту своєї заявки на приєднання (вступ) до Платформи та/або робочої групи, а також листи підтримки від принаймні двох дійсних членів (учасників) Платформи та/або робочої групи.
Організація, що подається до МФВ, повинна надати посилання на річний змістовний та фінансовий звіти організації за попередній календарний рік, розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет.
Прийнятними вважаються витрати бюджету проекту, які:
необхідні для виконання проектної діяльності;
фактично виникатимуть протягом терміну виконання проекту;
відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Неприйнятними є витрати бюджету проекту, пов’язані з:

підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
сплатою боргів;
відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
поїздками за кордон;
створенням та реєстрацією організації;
наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
проектами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
будівництвом або ремонтними роботами;
закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).
Діяльність у рамках проекту має бути зосереджена в Україні, без поїздок за кордон. Разом з тим, у рамках проекту можливим є залучення іноземних експертів (фінансування їхньої поїздки в Україну).
Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проекту та оцінювання його результатів. МФВ здійснюватиме моніторинг грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту та їх партнерами, а також через участь у проектних заходах. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.
Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом трьох років реалізації проекту «Громадська синергія».
Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
Про результати конкурсу буде повідомлено листом.
Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає.
Причин відмови в підтримці проектної пропозицій не повідомляють.
Порад щодо змістовного наповнення проектних пропозицій не надають. Консультації щодо умов конкурсу та вимог МФВ для оформлення та подання проектних пропозицій надають виключно в електронному режимі (не телефоном). У разі відповідних запитань, звертайтеся до 2 лютого 2017 р. на електронні адреси контактних осіб.
Контактні особи:

Ольга Квашук, координатор проектів Європейської програмної ініціативи, kvashuk@irf.ua

Олена Романова, координатор Європейської програмної ініціативи, ep@irf.ua

Малі гранти на підтримку культурних та освітніх проектів від Посольства США

Малі гранти на підтримку культурних та освітніх проектів від Посольства США

Розпочинається конкурс на Програму «Малі гранти на підтримку культурних та освітніх проектів» на 2016-2017 роки, ініційований Посольством США в Києві. Гранти надаватимуться українським та американським організаціям, що мають статус недержавних і неприбуткових, а також фізичним особам. Максимальна сума гранту – 8000 дол. США для приватних осіб та 25000 дол. США для організацій.

Дедлайн – 1 вересня 2017 року.

Програма має на меті висвітлювати зв’язки між Сполученими Штатами та Україною, зміцнювати двосторонні відносини та взаєморозуміння між людьми двох країн за допомогою культурних, мистецьких та освітніх програм. Заявки прийматимуться до 1 вересня 2017 року та будуть розглядатися щоквартально Комісією грантів Посольства США.

Цілі програми

У 2017 році США та Україна відзначатимуть 25-у річницю встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Протягом наступного року Посольство США планує провести низку культурних та освітніх заходів, що мають на меті відсвяткувати багату на події історію співпраці між народами двох країн, висвітлити важливі спільні історії успіху, а також надати можливість народам двох країн уявити, як саме вони працюватимуть разом протягом наступних 25-и років задля розвитку, зміцнення та розширення взаємовідносин між США та Україною.

Участь у програмі

Українські та американські фізичні особи або організації, що мають статус недержавних і неприбуткових, можуть взяти участь у цій програмі.

Не можуть претендувати на отримання фінансування за даною програмою:

Громадяни або організації інших країн.

Тематика проектів:

Програма передбачає можливість виконання таких проектів:

Проекти у галузі виконавського та образотворчого мистецтв, пов’язані з музикою, танцями, література, кіно, фотографією, відео.
Проекти, що передбачають створення художніх виставок (живопис, скульптура, фотографія, артефакти, карикатура, та інші подібні проекти).
Переклад книг американських авторів на українську мову в паперовому або електронному форматах.
Лекції або круглі столи за участі американських експертів у галузі музики, танцю, літератури, кіно, фотографії та відео.
Лекції або круглі столи за участі американських експертів у галузі історії дипломатії, політики, економіки, демократичного та економічного розвитку, відповідального державного управління, підприємництва та інновацій.
Лекції або круглі столи за участі американських експертів з питань торгівлі людьми, інтеграції переміщених осіб та надання їм соціальних послуг.
Пріоритет надаватиметься наступним проектам:

Відзначення 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між США та Україною.
Проекти, що залучають аудиторію та учасників як зі східної, так і західної України.
Проекти, що залучають аудиторію та учасників зі сходу України і Криму.

Стипендії від Вишеградського фонду

Стипендії від Вишеградського фонду

Вишеградський фонд пропонує студентам з України подавати заявки на отримання стипендії для навчання у країнах Вишеградської четвірки: Чехії, Польщі, Угорщині та Словаччині. Дедлайн – 31 січня 2017 р. (далі – англ.).

Visegrad scholarships support Masters and post-Masters (PhD/postdoc) studies/research stays at higher-education institutions in the V4 region, as well as in the Western Balkan and Eastern Partnership countries.

Eligible applicants (Incoming scheme):

Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Kosovo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Russia, Serbia, and Ukraine.

Key details:
min. study period is 1 semester, max. 2 semesters, or 4 semesters—only within Incoming MA-level scholarships
having concluded at least 4 university semesters when applying, 6 semesters (equivalent of BA degree program) when starting the scholarship
spending the entire scholarship period at the host institution
program not suitable for joint programs (dou­ble- or multiple-degree)
Support:
€2,300/semester for the scholar + €1,500/semester for the host
possibility to apply for a separate travel grant, if residing further than 1,500 km from the host.
More information and application procedure: http://bit.ly/1UDaljI